قله نقره سر

نام: قله نقره سر
Noghreh sar peak

​​​​​​​ارتفاع: 2135 متر
کشور : ایران
استان : مازندران
شهرستان : آمل
نام محلی:   
 رشته کوه: البرز مرکزی 
​​​​​​​مشخصه :   
نصب تابلو: تابستان 99 /کارگروه بانوان هیات کوهنوردی آمل 

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

36.113219° N
52.329240° E

utm / wgs84 

39 S
619633 m E
3997324 m N


Add a Comment

امتیاز بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *