قله شاه جهان

نام: قله شاه جهان
Shah Jahan peak
ارتفاع: 3061 متر
کشور : ایران
استان : خراسان شمالی
شهرستان : 
نام محلی:   
 رشته کوه: 
​​​​​​​مشخصه :چکاد استان خراسان شمالی
نصب تابلو:            

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

37.032394° N
57.900468° E

utm / wgs84 

40 S
580088 m E
4098845 m N


Add a Comment

امتیاز بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *