ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

راهنمای درجه بندی سختی مسیر و مقدار زمان رسیدن به مقصد مدل فرانسوی در کوهنوردی
 سیستم درجه سختی  برای درجه بندی مسیرهای کوهنوردی ، عوامل سختی ، طول ، میزان فشار و میزان تعهد لازم برای صعود مسیر را در یک فاکتور قرار میدهد. این فاکتور درجه سختی سنگ و یخ و ارتفاع و شیب و .. را یکجا می بیند.
درجه
F – به معنای آسان مستقیم ، امکان عبور از یخچال . درجه یخ و برف زیاد نیست.
PD – کمی سخت مسیرهای طولانی تر ، با شیب های برفی و یخی ۴۵ درجه ، یخچالهای پیچیده تر ، دست به سنگهای قدری سخت ، نیاز به حمایت در برخی از جاها ، ممکن است برای فرود به طناب نیاز داشته باشید.
AD-دشوارشیب یخ و برف ۴۵ تا ۶۵ درجه ، سنگنوردی در برخی از قسمتها اما نه طولانی ، کوهنوردی طولانی اما با فشار نسبتا کم ، وجود خطر در مسیر.
D-دشوارسخت ، نیاز به سنگنوردی با درجه IV و V در برخی از قسمت ها ، شیب یخ بین ۵۰ تا ۷۰ درجه ، مسیرهای طولانی یا کوتاهتر اما سخت تر.
TD-خیلی سخت وجود خطرات زیاد در مسیر ، سنگنوردی در درجه V و VI ، وجود قسمت های صعود مصنوعی در مسیر.
ED1/2/3/4-به شدت سخت دارای قسمت های عمودی یخ و سنگنوردی در درجه VI تا VIII ، ممکن است مسیر طولهای صعود مصنوعی هم داشته باشد.
ABO-به شکلی نفرت انگیز سخت در لبه خطر و فشار .​​​​​​​
اعداد بعد از / در کنار حروف نشان دهنده حداقل زمان رسیدن به مقصد بر اساس تعداد روز خواهد بود بدون در نظر گرفتن زمان برگشت