ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

نام: قله خرمن کوه
    Kharmankooh peak
​​​​​​​ارتفاع: 3200
کشور : ایران
استان : فارس
شهرستان :     فسا 
نام محلی:
 رشته کوه: زاگرس
​​​​​​​مشخصه :کوهی جداگانه نسبت به کوه های اطراف 
نصب تابلو:

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

29.213415°° N
53.578878°° E

utm / wgs84

39 R
750709 m E
3234385 m N          


View Larger Map

منبع : عبدالرحیم جلالت

علت نام گذاری قله :

بیشترین حادثه

اطلاعات جامع قله

آب و هوا:

باد

بارندگی

­ پوشش گیاهی:

خطر های منطقه : گم شدن /انحراف مسیر / /سرما زدگی /

بیشترین حادثه : انحراف مسیر و سقوط

زیستگاه جانوری:

خطر های منطقه

انحراف مسیر و پرت شدن

یخچال ها و جاذبه های طبیعی

·
آثار طبیعی : .

گزارش صعود