ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

​منابع و پژوهشگران 

​​​​​​​منابع : 

فرهنگ لغات تبری تالیف دکتر اشرفی 
فرهنگ لغات معین 
فرهنگ لغات دهخدا 
نقشه های توپوگرافی 1:25000 سازمان نقشه برداری کشور 
نقشه های 1:50000 سازمان جغرافیایی 
کتاب کارتو گرافی جعفر مقیمی /مجید همراه 
کتاب مبانی نقشه /دکتر مجید یمانی 
راهنمای صعود به قله های ایران / زنده یاد فریدون اسماعیل زاده
بخش طرح سیمرغ فدراسیون کوهنوردی 

مبنی محاسبه :
​​​​​​​بیضوی مبنی wgs84
​​​​​​​​​​​​​​

سپاس از اساتید که راهنما طرح بودند: 
استاد رضا زارعی 
​​​​​​​دکتر کاوه کاشفی
استاد حسین نظر (طرح سیمرغ کوه های ایران)
​​​​​​​استاد امیر احسانی آملی 

اساتید و مشاوران ناوبری : 
مهندس محسن عسگری 
مهندس حسام عباسی 

استاد زبان انگلیسی و برگردان نوشتاری اسامی قله ها:

جناب آقای دکتر خطیبی

پژوهشگران و همکاران گرامی  :
 آقای مهندس علی فیاض  
 آقای دکتر حسن قلیچ نیا  
آقای علی اصغری 
​​​​​​​آقای سعداله تونی 
آقای امیر شالیکاران 
اقای حسن حسنیا
آقای رحمت طلوع 
آقای مهدی مسچی
آقای هاشم پناه 
آقای وحید رضاییان  
آقای جمال سلیمانی
آقای مجید برزنده 
آقای رضا ولیپور 
آقای مهندس عزت عمرانی​​​​​​​
آقای بهروز قبادی نژاد 
​​​​​​​آقای داود لشگری
​​​​​​​آقای مهندس هادی مستانی