ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

قله آخری

نام: قله آخری
Akhri peak​​​​​​​
ارتفاع: 3060 متر
کشور : ایران
استان : مازندران
شهرستان : آمل 
نام محلی:   
 رشته کوه: البرز  
​​​​​​​مشخصه : قله خط الراسی  
نصب تابلو: 

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

 36.144324° N
 52.215948° E

utm / wgs84 

      39 S      
609393   m E
4000641 m N


قله دایلی

نام: قله دایلی
Daylee peak​​​​​​​
ارتفاع: 2830 متر
کشور : ایران
استان : مازندران
شهرستان : آمل
نام محلی:   
 رشته کوه: البرز  
​​​​​​​مشخصه : قله خط الراسی
نصب تابلو: 

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

 36.144324° N
 52.215948° E

utm / wgs84 

      39 S      
609393   m E
4000641 m N


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *