ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

نام: قله دماوند
    Damavand peak
​​​​​​​ارتفاع: 5610
کشور : ایران
استان : مازندران
شهرستان :     آمل 
نام محلی: دماوند
 رشته کوه: البرز مرکزی
​​​​​​​مشخصه :
بلندترین قله ایران
نصب تابلو: 2 آبان 99 /هیات کوهنوردی آمل 

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

35.954251° N
52.110351° E

utm / wgs84

39 S
600133 m E
3979444 m N          


شهرهای رینه و گزنک در دامنه این قلّه قرار دارد. همچنین این قلّه در ۲۶ کیلومتری شمال غربی شهر دماوند، ۶۲ کیلومتری جنوب غرب آمل و ۶۹ کیلومتری شمال شرقی تهران واقع شده‌است.

در دهه میلادی ارتفاع قله دماوند توسط ماهواره لنست آمریکا 5671 متر محاسبه شد ولی سازمان نقشه برداری کشور در دهه 80 شمسی با ثقل سنجی طی ده روز ارتفاع دقیق آن را محاسبه کرده است که به ارتفاع پنج هزار و ششصدو نه متر و بیست سانتیمتر رسیده است.

مسیر جنوبی

طول کل مسیر  :  17 km 
پارکینگ تا کمپ 1:   6.5 کیلومتر  /
  کمپ 1 تا کمپ 2( بارگاه سوم) :   5.3  کیلومتر   /
​​​​​​​کمپ 2 تا قله :   5.2 کیلومتر

سختی مسیر:  سخت   

  بیشترین شیب:51.3%   کمترین شیب: 15.6%   

 ​دسترسی به آب : فقط در پناهگاه ها   .

 آنتن دهی موبایل :از 5000 متر محدود

بیشترین ارتفاع : 5609.2    کمترین ارتفاع :  2450   

مختصات شروع مسیرابتدای جاده آسفالت :   

  ​​ 35.878708° N
 52.121156° E

​مختصات پناهگاه گوسفند سرا: 3020 متر 

 ​35.901870° N 
​​​​​​​52.109504° E

​مختصات پناهگاه بارگاه سوم:4235 متر

35.931303° N 
​​​​​​​52.108844° E

باکس امدادی  (4600 متر )

35.938552° N
 52.109742° E نزدیکترین مرکز درمانی امدادی :
شماره تماس 112 sos 
پایگاه هلال احمر پلور و گزنک و مرکز درمانی گزنک 

مسیر دسترسی : جاده هراز (جاده77 ) 79 کیلومتری شهر آمل به دور اهی جاده رینه کنار رستوران سالاری میرسید که با پیمودن حدود 5 کیلومتر به شهر رینه رسیده و در قرارگاه رینه میتوانید استراحت کنید و پارکینگ مناسبی برای پارک ماشین خواهد بود از آنجا میتوانید با هماهنگی قرارگاه ماشین کوهستان گرفت و بعد پیمودن 6.3 کیلومتر تا ابتدای جاده ورودی مسیر جنوبی رسید . از جاده خاکی منتهی به کمپ اول (گوسفد سرا) را نمیتوان با ماشین شخصی تردد کرد و جاده برای ماشین های شخصی مسدود است . با پپیمودن 6.5 کیلومتر به کمپ اول میرسید که یک مسجد و اتاق برای استراحت وجود دارد . در ادامه به سمت شمال با پیمودن 5.3 کیلومتر به کمپ دوم (بارگاه سوم ) میرسید که از قبل باید برای اتاق و تخت در سایت فدراسسیون کوهنوردی ثبت نام کرده باشید. 
برای صعود باید از یال جنوبی صعود کرد که در ارتفاع 5000 به آبشار یخی میرسید سپس به تپه گوگردی قبل قله و سپس به قله میرسید.
توجه : در منطقه حیواناتی چون گرگ و خرس حضور دارند از کوهنوردی انفرادی اجتناب کنید.در هنگام صعود از پناهگاه آخر به قله از مسیر شن اسکی استفاده نکنید و در هنگام برگشت به دره شرقی (کافر دره) منحرف نشوید. در هنگام برگشت به دلیل کمبود اکسیژن و مصرف کم آب در ارتفاع بالا دچار اختلال ذهنی و ضعف شدید بدنی خواهید شد حتما آب فراوان مصرف کرده و در صورت نیاز از اکسیژن های داخل باکس امدادی استفاده کنید.از پناهگاه آخر تا قله هیچ منبع تامین آب وجود ندارد.
​​​​​​​
قرارگاه رینه : 79 کیلومتری  شهر آمل و 101 کیلومتری تهران در جاده هراز  جاده رینه شهر رینه قرارگاه /تلفن :
قرارگاه پلور : کیلومتر   جاده هراز شهر پلور جاده فرعی به سمت سد لار . قرارگاه پلور /تلفن :
تلفن هماهنگی ماشین و  اقامت گاه های رینه :
تلفن هماهنگی ماشین و اقامت گاه های پلور :

بهترین زمان صعود: تیر  تا شهریور

مسیر شمالی
طول مسیر کوهنوردی :  km 
طول مسیر از ابتدای جاده هراز تا روستای ناندل :  21 کیلومتر 
طول مسیر جاده ای از روستای ناندل تا ابتدای کوهنوردی (سنگ بزرگ) :8.3 کیلومتر 
سنگ بزرگ تا پناهگاه 4000 : 4.9 کیلومتر 
جانپناه 4000 تا جانچناه 5000 : 2.2 کیلومتر 
طول مسیر از پناهگاه 5000 تا قله :
​​​​​​​کیلومتر 
​​​​​​​ سختی مسیر:  بسیار سخت
بیشترین شیب:68.2%کمترین شیب: 41.2 % 
​دسترسی به آب :بله. محدود
آنتن دهی موبایل :محدود
بیشترین ارتفاع : 5609.2   قله
کمترین ارتفاع : 2300 متر روستای ناندل
مختصات شروع مسیرسنگ بزرگ :
 36.011755° N
 52.120726° E
​مختصات پناهگاه 4000 :
 35.978278°  N 
 52.111231° E
​مختصات پناهگاه 5000 :
 35.968214°  N
 52.114461°  E
نزدیکترین مرکز درمانی امدادی :
شماره تماس 112 sos 
پایگاه حلال احمر پلور و گزنک و مرکز درمانی گزنک 

نقاط دسترسی
جاده هراز کیلومتر  تهران به آمل و کیلومتر  50 آمل به تهران جاده دلارستاق به سمت روستای حاجی دلا سپس با ماشین (ماشین های آفرود و یا نیسان)به سمت ابتدای مسیر که سنگ بزرگ نام گرفته شده میرسید سپس کوهنوردی تا جانپناه 4000 میرسید و ادامه مسیر به جانپناه فلزی که در ارتفاع 5000 میرسید که شب مانی در دو جانپناه میتوانید بمانید و سپس بعد از گذر از جانپناه 5000 مسیر چالشی خواهد شد و دست به سنگ میشود و تا شن اسکی 5460 متری درگیر خواهید بود و سپس مسیر شما با مسیر شمال شرقی یکی خواهد شد تا کاسه روی قله .
توجه : برگشت از این مسیر دشوارتر خواهد بود و در بعضی اوقات به دلیل نزدیک بودن مسیر در کنار دره یخار به انحراف مسیر به سمت  مسیر شمال شرقی و افتادن در  دره یخار و یا یخچال های شمالی قله منجر میشود . در مسیر صعود هیچ گونه منبع آبی وجود ندارد.

​مسیر شمال شرقی

طول مسیر از جاده هراز تا بیس کمپ ناندل : 19 کیلومتر /    بیس کمپ ناندل تا گردنه سر :   6.5 کیلومتر  /   
گردنه سر تا پناهگاه تخت فریدون :   7.4  کیلومتر   / کمپ تا قله :   4.2 کیلومتر

آنتن دهی موبایل :محدود

بیشترین شیب:52.6%کمترین شیب: 32.9%

​دسترسی به آب :بله. چشمه

35.972469° N
52.136647° E

پناهگاه شمال شرقی (تخت فریدون )

35.966498° N
52.134022° E

سختی مسیر:  سخت


  (گردنه سر)   پارکینگ ابتدای مسیر

35.995108° N
​​​​​​​52.155366° E

سبز لش (چشمه) امکان برپایی چادر

نزدیکترین مرکز درمانی امدادی :
شماره تماس 112 sos 
پایگاه حلال احمر پلور و گزنک و مرکز درمانی گزنک 

نقاط دسترسی
جاده هراز کیلومتر  تهران به آمل و 50 کیلومتر آمل به تهران جاده دلارستاق به سمت روستای حاجی دلا سپس دو راهی روستای میانده به سمت 
انتهای مسیر ماشین رو (ماشین های آفرود و یا نیسان) ..گردنه  سر 
حرکت به سمت مسیر شمال شرقی .عبور از یک آبراه فصلی و ادامه تا بالای تپه که یک
منطقه صاف و چشمه است به نام سبز لش و ادامه مسیر سنگ لاخی تا کمپ تخت فریدون (شمال شرقی) و امکان برپاییی چادر.
ادامه مسیر سمت قله از یال و عبور از کنار دره یخال و رسیدن به یخچال خورتاب سر و منطقه تپه شنی با مسیر شمالی یکی میشود و ادامه تا قله .
توجه: در منطقه سبز لش قبل از پناهگاه تخت فریدون هیچ جانپناه یا پناهگاهی وجود ندارد که در برخی سایت ها با
علامت استراحت گاه ثبت شده است.این مکان فقط امکان برپایی چادر را دارد.
به هیچ عنوان از مسیر خارج نشوید .در طی سال ها دو مسیر برای صعود ایجاد شده است لطفا از مسیر که به سمت دره یخار 
میرود و در امتداد آن است استفاده نفرمائید .این مسیر چندین حادثه و فوتی داشته است به دلیل باد شدید منطقه 
و پرت شدن به دره یخار و شیب زیاد دره .
دقت فرمائید مسیر شمالی و شمال شرقی در ارتفاع 5500 یکی میشوند در هنگام بازگشت به مسیر شمالی منحرف نشوید .
از قسمت شن اسکی بعد از ارتفاع 5000 برای بازگشت استفاده نکنید از مسیر دور میشوید و قادر به برگشت به مسیر اصلی نخواهید بود  
     

مسیر غربی


طول مسیر کوهنوردی  :  8 km 
طول مسیر از پلور تا ابتدای مسیر غربی : 
28 کیلومتر 
پارکینگ تا پناهگاه غربی : 
4 کیلومتر 
پناهگاه تا قله : 4 کیلومتر 

سختی مسیر:  سخت

بیشترین ارتفاع : 5610

کمترین ارتفاع : 3410

مختصات شروع مسیر پارکینگ  :

 35.958622°  N
 52.050923°  E


مختصات پناهگاه سیمرغ :

 35.956471°  N
 52.082483°  E

​مسیر غربی

آنتن دهی موبایل :محدود

بیشترین شیب:57.9%کمترین شیب: 38.8%

​دسترسی به آب :بله. محدود

نزدیکترین مرکز درمانی امدادی :
شماره تماس 112 sos 
پایگاه حلال احمر پلور و گزنک و مرکز درمانی گزنک 

راه دسترسی: جاده هراز (جاده شماره 77) به شهر پلور رسیده و از جاده که به سمت قرارگاه کوهنوردی پلور میرود وارد جاده سد لار میشویم و ادامه مسیر به سمت سد لار. در ادامه در کنار جاده کنار سد به سمت پارکینگ مسیر غربی رسیده و شروه پیمایش کوهنوردی تا پناهگاه مسیر غربی به نام پناهگاه سیمرغ رسیده که محل مناسب شب مانی است .در ادامه مسیر به سمت قله شیب تندی خواهیم داشت تا رسیدن به قله . 
توجه : در مسیر غربی بعد از رد شدن از پلور به سمت قله بجز ساختمان های سد که در بین راه است هیچ گونه آبادی و اسکانی وجود ندارد و در صورت لزوم مسیر طولانی را باید طی کرد تا به یک مکان مسکونی رسید .آنتن دهی موبایل در مسیر وجود ندارد.

علت نام گذاری قله :

نام دماوند به دو صورت مشهور دماوند و دنباوند (با زبر یا پیش دال ضبط شده‌است. این کوه را با نام‌های کاملاً متفاوت و نیز ثبت کرده‌اند در فرهنگ معین آمده است : دم (دمه، بخار) + آوند = دماوند؛ دارای دمه و دود و بخار (آتشفشان)

بیشترین حادثه

پرت شدن و انحراف مسیر به سمت دره یخار . حادثه در شن اسکی مسیر جنوبی دماوند در زمستان به دلیل یخ زدگی این مسیر در زمستان کوهنوردان بخاطر مسیر برگشت سریع تر این مسیر را انتخاب میکنند که باعث مرگ و حادثه در مسیر یخ زده آن شده است و به دلیل کمبود اکسیژن و ارتفاع زدگی در ارتفاع 4500 به بالا باعث گیجی و مشگلات فشار خون انحراف میشود .

اطلاعات جامع قله

آب و هوا:

دما کمینهٔ دمای هوا در ارتفاعات دماوند تا ۶۰ درجه زیر صفر (در زمستان) و تا یکی-دو درجه زیر صفر (در تابستان) پایین می‌آید.

باد

سرعت توفان در دماوند گاهی از ۱۵۰ کیلومتر در ساعت نیز می‌گذرد. سرعت باد در کوهپایه‌ها گاه به هفتاد کیلومتر در ساعت می‌رسد. بیشتر بادها از غرب و شمال غربی می‌وزند.

بارندگی

میانگین بارندگی در ارتفاعات دماوند ۱۴۰۰ میلی‌متر در سال است و بارش در ارتفاعات معمولاً به صورت برف است.

­ پوشش گیاهی:

در ارتفاعات مختلف کوه دماوند، گیاهان فراوان و گوناگونی می‌رویند که برخی از آن‌ها فقط در ارتفاعات خاصی دیده می‌شود. گیاهان این منطقه که به اسم دماوند نامگذاری شده‌اند عبارتند از: کلاه میرحسن دماوندی، کزل دماوندی، بومادران دماوندی، پیرگیاه دماوندی، ریش قوش دماوندی، فراموشم مکن دماوندی، زنگوله‌ای دماوندی، کتانی دماوندی و ماشک دماوندی. در ارتفاع ۳٬۲۰۰ تا ۳٬۵۰۰ متری

خطر های منطقه : گم شدن /انحراف مسیر /رفتن در یخچال های طبیعی /سرما زدگی /ادم مغزی و ریوی/ سقوط در یخچال های طبیعی/

بیشترین حادثه : انحراف مسیر و سقوط در یخچال و دره یخار (بیشتر بدانید)

زیستگاه جانوری:

جانوران شکارچی چهارپا روباه، شغال، سگ و گرگ در پیرامون دماوند پراکنده‌اند. این جانوران تا ارتفاع ۴٬۰۰۰ متری کوه دماوند هم دیده می‌شوند. در این منطقه خرس هم وجود دارد، اما بیشتر در غرب و شمال دیده می‌شود و از ارتفاعات بلند دوری می‌کند.

جانوران گیاه‌خوار کل‌وبز، قوچ‌ومیش، گراز، خرگوش. به جز گراز و خرگوش که در دشت‌های کوهپایه‌ای کوه دماوند زندگی می‌کنند، دیگر جانوران، فصل‌های گرم را در ارتفاعات سپری کرده و با سرد شدن هوا به مرور ارتفاع کم می‌کنند. این جانوران تا ۵٬۰۰۰ متری هم بالا می‌روند.

پرندگان از پرندگان شکارچی، عقاب طلایی، جغد و خفاش را می‌توان نام برد. دیگر پرندگان این منطقه تیهو، کبک، بلدرچین، سینه‌سیاه و طوطی دارکوب هستند.

دیگر جانوران تقریباً ۵ نوع مار، انواع عقرب، بزمجه، انواع خانوادهٔ موش‌ها و گورکن در این منطقه دیده می‌شوند. بیشتر گزنده‌های این محدوده سم مهلکی ندارند؛ به‌طوری‌که حتی نیش خطرناک‌ترین خزنده‌ها نیز تا چند ساعت پس از گزش قابل درمان است. در کوه دماوند، گزندگان در ارتفاعات بالاتر از ۴٬۰۰۰ متر، بسیار کم به چشم می‌خورند.

خطر های منطقه

انحراف مسیر و پرت شدن در دره یخار . ادم مغزی و ریوی در ارتفاع بالا . سر درد شدید . یخ زدگی و سرما زدگی .

یخچال ها و جاذبه های طبیعی

· یخچال سیوله (جبهه شمالی)
· یخچال دوبی سل (جبهه شمالی)
· یخچال عروسک‌ها (جبهه شمالی)
· یخچال دره یخار (شمال شرقی)
· یخچال خورتاب سر
· یخچال شمال غربی
· یخچال غربی
آثار طبیعی : آبشار یخی در مسیر جنوبی . تپه گوگردی . آب گرم .

قله های اطراف

شمال

قله مازیار / قله زرد سر(Zarde sar) / قله لارو سر / قله انر (Aner) / قله تاج کوه / قله گلن

جنوب

قله تیز کوه / قله بزمچال / قله گل زرد / خط الراس دوبرار / ….

شرق

قله برز / قله سنی (Sany) / قله ابرت(Abrat) / قله پاشوره / قله گل اندام ….

غرب

قله دیو آسیاب / قله دوخواهران / قله کهون / قله سه سنگ / خط الراس چپکرو …

2 پاسخ

  1. در فصل صعود در پناه گاه بارگاه سوم و مابقی سال در پایگاه های امداد کوهستان شهر های پلور و رینه
    تماس ۱۱۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *