ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

نام: قله کان صیفی
Kan Seifi peak
ارتفاع: 2785 متر
کشور : ایران
استان : ایلام
شهرستان : ایلام
نام محلی:   
 رشته کوه: زاگرس  /کبیر کوه
​​​​​​​مشخصه :چکاد استان ایلام
نصب تابلو:            

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

36.064469° N
51.551965° E

utm / wgs84 

39 S
549707 m E
3991240 m N


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *