ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

نام: قله شیرباد
Shirbad peak
ارتفاع: 3300 متر
کشور : ایران
استان : خراسان رضوي
شهرستان : 
نام محلی:   
 رشته کوه: رشته کوه بینالود
​​​​​​​مشخصه :چکاد استان خراسان رضوي
نصب تابلو:            

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

36.280742° N
59.049427° E

utm / wgs84 

40 S
684065 m E
4017036 m N


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *