ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

نام: قله جنوار
JANAVAR peak
​​​​​​​
ارتفاع: 3884 متر (مبنی نقشه توپوگرافی )

3885 متر (مبنی اندازه گیری با gps)
کشور : ایران
استان : آذربایجان شرقی
شهرستان : سراب
نام محلی:   جنوار داغی
 رشته کوه: ارتفاعات شمال شهرستان سراب 
​​​​​​​مشخصه :   چکاد استان آذربایجان شرقی
نصب تابلو:

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

38.202529° N
47.775348° E

utm / wgs84 

38 S
743019 m E

4231928 m N

پناهگاه : خانه کوهنوردی روستای حیدر آباد

نزدیک ترین مرکز امداد :پایگاه امداد و نجات مستقر در خانه کوهنوردی روستای حیدر آباد

دسترسی به آب :دارد

آنتن دهی موبایل : دارد در حال تقویت شدن

سختی مسیر صعود : سخت

فاصله سراب تا حیدر آباد : 48 کیلومتر

فاصله هوایی حیدر آباد تا قله 12 کیلومتر

پد نشست بالگرد امداد: ییلاق آلادین

منابع : هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی سراب /آقای جلالی 09144318993

مسیر جنوبی

طول مسیر از سراب تا روستا حیدر آباد : 48 کیلومتر 

طول مسیر از روستا تا ابتدای شروع کوهنوردی : 10.4 کیلومتر 

طول پیمایش کوهنوردی :6.8 کیلومتر 

سختی مسیر:  سخت   

  بیشترین شیب:33.8%   کمترین شیب: 16.7%   

 ​دسترسی به آب : دارد

 آنتن دهی موبایل :محدود

بیشترین ارتفاع : 3884   

کمترین ارتفاع کوهنوردی: 3054   

مختصات شروع مسیر :   

  ​​ 38.162285° N
 47.799869° E

​مختصات پناهگاه :

باکس امدادی  (ندارد )

شماره تماس 112 sos 
پایگاه هلال احمر

بهترین زمان صعود: نیمه دوم خرداد تا آخر مهر