ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

نام: قله سیاه کمان
Siah kaman peak
​​​​​​
4472 متر (مبنی اندازه گیری با gps)
کشور : ایران
استان :مازندران
شهرستان : کلاردشت
نام محلی:   
 رشته کوه: البرز
​​​​​​​مشخصه :   
نصب تابلو:

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

36.392051° N
50.990747° E

utm / wgs84 

39S

499170 m E
4027434 m N

نزدیک ترین پناهگاه : سرچال در شمال شرقی قله

نزدیک ترین مرکز امداد : مراکز درمانی شهر کلاردشت

دسترسی به آب :

آنتن دهی موبایل : دارد

سختی مسیر صعود : سخت

پد نشست بالگرد امداد:

منابع : هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی کلاردشت