ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

View Larger Map

نام: قله ورجین
varjin peak
​​​​​​​
ارتفاع: 2950 متر
کشور : ایران
استان : تهران
شهرستان : لواسانات
نام محلی:    
 رشته کوه: البرز مرکزی 
​​​​​​​مشخصه :   
نصب تابلو: 

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

 35.8602000° N
 51.5929178° E

utm / wgs84 

      39 S     
0000   m E
00000 m N

مسیر های دسترسی به قله: 
نقاط دسترسی رایج
تهران .لواسانات .بلوار امام خمینی .​​​​​​​خیابان آزادگان یال جنوبی

تهران . جاده فشم . بعد از رودک به طرف کلوگان یال شمال غربی