قله جنوار (جنوار داغی)


View Larger Map

نام: قله جنوار
JANAVAR peak
​​​​​​​
ارتفاع: 3884 متر (مبنی نقشه توپوگرافی )

3885 متر (مبنی اندازه گیری با gps)
کشور : ایران
استان : آذربایجان شرقی
شهرستان : سراب
نام محلی:   جنوار داغی
 رشته کوه: ارتفاعات شمال شهرستان سراب 
​​​​​​​مشخصه :   چکاد استان آذربایجان شرقی
نصب تابلو:

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

38.202529° N
47.775348° E

utm / wgs84 

38 S
743019 m E

4231928 m N

پناهگاه : خانه کوهنوردی روستای حیدر آباد

نزدیک ترین مرکز امداد :پایگاه امداد و نجات مستقر در خانه کوهنوردی روستای حیدر آباد

دسترسی به آب :دارد

آنتن دهی موبایل : دارد در حال تقویت شدن

سختی مسیر صعود : سخت

فاصله سراب تا حیدر آباد : 48 کیلومتر

فاصله هوایی حیدر آباد تا قله 12 کیلومتر

پد نشست بالگرد امداد: روستای حیدر آباد / مرتع علا ءالدین

منابع : هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی سراب /آقای جلالی

نقشه توپو گرافی منطقه

فایل جی پی اس

حح

اطلاعات جامع قله :

خطر های منطقه :

گم شدن /انحراف مسیر

یخچال ها و جاذبه های طبیعی

گزارش صعود

محدودیت ها

قله های نزدیک