پناهگاه ها و جان پناه های ایران

shelter

استان مازندران

قرارگاه پلور / آمل

دسترسیمازندران. جاده هزار. شهر پلور. جاده فرعی به سمت سد لار بعد از پل .قرارگاه پلور / تلفن تماس :01143342803
مختصات جغرافیایی (درجه)35.846284°
52.060088°
امکانات و تجهیزاتخواب گاه . پارکینگ . سالن سنگ نوردی. فروش تجهیزات . فروش مواد خوراکی. هماهنگی با ماشین کوهستان .

قرارگاه رینه / آمل

دسترسیمازندران. جاده هزار. جاده فرعی شهر رینه بعد از 5 کیلومتر قرارگاه رینه / تلفن تماس :
مختصات جغرافیایی (درجه)35.881231°
52.165895°
امکانات و تجهیزاتخواب گاه . فروش تجهیزات . فروش مواد خوراکی. هماهنگی با ماشین کوهستان .

قرارگاه رودبارک / منطقه علم کوه

دسترسیجاده چالوس فرعی به سمت کلاردشت منطقه رودبارک /تلفن:01152642626 الی 9
مختصات جغرافیایی (درجه)36.473352°
51.097015°
امکانات و تجهیزاتخوابگاه . پارکینگ . سرویس بهداشتی. هماهنگی با ماشین کوهستان. تهیه بخشی از تجهیزات

قرارگاه ون داربِن / منطقه علم کوه

دسترسیجاده چالوس فرعی به سمت کلاردشت منطقه رودبارک جاده خاکی به سمت علم کوه منطقه ون دار بِن /01152627244 و 51
مختصات جغرافیایی (درجه)36.429785°
51.036211°
امکانات و تجهیزاتخوابگاه . پارکینگ . سرویس بهداشتی. هماهنگی با ماشین کوهستان. تهیه بخشی از تجهیزات

پناهگاه بارگاه سوم / جنوبی دماوند

دسترسیمسیر صعود جنوبی قله دماوند ارتفاع 4230 متر / تلفن تماس :ندارد
مختصات جغرافیایی (درجه)35.931303°
52.108866°
امکانات و تجهیزاتفقط از خرداد تا آخر شهریور =اتاق مجزا. اجاره تخت گنجایش 50 نفر . بوفه .پد نشست هلکوپتر امداد / در زمستان =درب پناهگاه بسته است و قبل از صعود باید با فدراسیون و یا قرار گاه پلور هماهنگ کرده باشید .

جانپناه گوسفند سرا / جنوبی دماوند

دسترسیمازندران. جاده هزار. جاده کوهستانی رینه به پلور .جاده فرعی خاکی / تلفن تماس :ندارد
مختصات جغرافیایی (درجه)35.901807°
52.109518°
امکانات و تجهیزاتاتاق استراحت . سرویس بهداشتی

جانپناه تخت فریدون / شمال شرقی دماوند

دسترسیمسیر شمال شرقی قله دماوند بعد از گردنه سر به منطقه سبز لش رسیده و بعد از مسیر سنگ لاخی ارتفاع 4390 متری به پناهگاه میرسید
مختصات جغرافیایی (درجه)35.966525°
52.134100°
امکانات و تجهیزاتاتاق استراحت . پنل خورشیدی . روشنایی تا ساعاتی از شب
اطلاعات بیشتر

جانپناه 4000 / شمالی قله دماوند

دسترسیمسیر شمالی قله دماوند از مسیر روستای ناندل بعد از سنگ بزرگ بر روی تیغه شمالی قله ارتفاع 4000 متر / تلفن تماس :ندارد
مختصات جغرافیایی (درجه)35.978278°
52.111231°
امکانات و تجهیزاتاتاق استراحت . پنل خورشیدی . روشنایی تا ساعاتی از شب
اطلاعات بیشتر

جانپناه فلزی 5000 / شمالی قله دماوند

دسترسیمسیر شمالی قله دماوند از مسیر روستای ناندل بعد از سنگ بزرگ و عبور از جانپناه 400 روی تیغه شمالی قله ارتفاع 4650 متر
مختصات جغرافیایی (درجه)35.968214°
52.114461°
امکانات و تجهیزاتاتاق استراحت . پنل خورشیدی . روشنایی تا ساعاتی از شب

پناهگاه سیمرغ / غربی قله دماوند

دسترسی28 کیلومتری جاده پلور به سد لار 4 کیلومتری بعد از پارکینگ مسیر در یال غربی قله ارتفاع 4200 متری
مختصات جغرافیایی (درجه)35.956471°
52.082483°
امکانات و تجهیزاتاتاق استراحت . پنل خورشیدی . روشنایی تا ساعاتی از شب. سرویس بهداشتی

دسترسیاز قرارگاه ونداربن از طریق پاکوب به سمت غرب از طریق داخل دره
مختصات جغرافیایی (درجه) 36.405426°
50.981881°
امکانات و تجهیزاتدو اتاق با دو طبقه تخت . تحت پوشش آنتن دهی موبایل . پنل خورشیدی .
پناهگاه سرچال / منطقه علم کوه

دسترسیاز قله علم کوه از طریق یال غربی حدود 700 متر پیمایش به جانپناه خرسان در ارتفاع 4665 متری خواهید رسید
مختصات جغرافیایی (درجه)36.373325°
50.956005°
امکانات و تجهیزاتجانپناه در برابر باد و بارش . هیچ امکاناتی ندارد.
جانپناه خرسان / منطقه علم کوه

دسترسیجانپناه فلزی سیاه سنگ در ارتفاع 4550 متری بر روی یال . مابین قله سیاه سنگ و قله شاخک
مختصات جغرافیایی (درجه)36.372782°
50.973200°
امکانات و تجهیزاتجانپناه در برابر باد و بارش . هیچ امکاناتی ندارد.
جانپناه سیاه سنگ / منطقه علم کوه

دسترسیجانپناه ارفه کوه بر روی قله ارفه کوه در ارتفاع 2720 متری قرار دارد . در قسمت جنوب آن روستای ارفه ده و جاده فیروز کوه قرار دارد
مختصات جغرافیایی (درجه)35.999135°
52.991218°
امکانات و تجهیزاتجانپناه در برابر باد و بارش .
جانپناه ارفه کوه / منطقه سوادکوه

استان آذربایجان شرقی

دسترسی
مختصات جغرافیایی (درجه)
امکانات و تجهیزات


 استان آذربایجان غربی 

دسترسی مسیر شرقی قله اورین بعد از روستای حصار در ارتفاع 2355 متری
مختصات جغرافیایی (درجه) 38.565907°
44.623042°
امکانات و تجهیزات خوابگاه مجهز . سرویس بهداشتی. آب شرب. تجهیزات رفاهی
خانه کوه اورین / شرقی قله اورین

 استان اردبیل 

دسترسی مسیر خاکی از آبگرم شابیل به سمت مسیر شرقی قله سبلان در ارتفاع 3665 متری قبل از قله
مختصات جغرافیایی (درجه) 38.283046°
47.860980°
امکانات و تجهیزات خوابگاه . پارکینگ ماشین. لوازم رفاهی . هماهنگی با ماشین کوهستان
پناهگاه شمال شرقی / قله سبلان

دسترسی مسیر خاکی از آبگرم شابیل به سمت مسیر غربی قله سبلان در ارتفاع 3780 متری /قبل از قله
مختصات جغرافیایی (درجه) 38.274857°
47.807544°
امکانات و تجهیزات خوابگاه . سرویس بهداشتی
پناهگاه شمال غربی / قله سبلان

 استان اصفهان

دسترسی
مختصات جغرافیایی (درجه)
امکانات و تجهیزات

 استان البرز

دسترسی
مختصات جغرافیایی (درجه)
امکانات و تجهیزات

 استان ایلام 

دسترسی
مختصات جغرافیایی (درجه)
امکانات و تجهیزات

 استان بوشهر

دسترسی
مختصات جغرافیایی (درجه)
امکانات و تجهیزات

 استان تهران 

دسترسی از روستای شمشک به سمت قله سرکچال که در جنوب آن واقع شده و همچنین در شمال قله دال نشین در ارتفاع 3480 متری
مختصات جغرافیایی (درجه) 36.020310° شمالی 51.523790°شرقی
امکانات و تجهیزات
امکانات و تجهیزات پناهگاه سنگی لجنی دارای ظرفیت 20 نفر . برای خواب و استراحت است
پناهگاه لجنی / جنوبی قله سرکچال /شمالی قله دال نشین

 استان چهار محال و بختیاری

دسترسی
مختصات جغرافیایی (درجه)
امکانات و تجهیزات

 استان خراسان جنوبی 

دسترسی
مختصات جغرافیایی (درجه)
امکانات و تجهیزات

 استان خراسان رضوی 

دسترسی
مختصات جغرافیایی (درجه)
امکانات و تجهیزات

 استان خراسان شمالی  

دسترسی
مختصات جغرافیایی (درجه)
امکانات و تجهیزات

 استان خوزستان  

دسترسی
مختصات جغرافیایی (درجه)
امکانات و تجهیزات

استان زنجان

دسترسی
مختصات جغرافیایی (درجه)
امکانات و تجهیزات

 استان سمنان

دسترسی جاده شاهرود به گرگان .روستای تاش . اقامت گاه کوهنوردی ارتفاع 2282 متری
مختصات جغرافیایی (درجه)
امکانات و تجهیزات
مختصات جغرافیایی (درجه) 36.566161° 54.680983°
امکانات و تجهیزات خوابگاه . پارکینگ ماشین. تجهیزات رفاهی
اقامت گاه کوهنوردی تاش / قربی قله شاهوار
دسترسی

 استان سیستان و بلوچستان 

دسترسی در جاده خاش به زاهدانپس از حدود ۲۰ km تابلوی  مسیر دسترسی به قله تفتان را نشان می‌دهد. از زاهدان به سمت خاش حدود 130 کیلومتر می‌توان به خروجی روستاهای تمندان و کوشه رسید. از دو راهی که سمت راست آن تابلوی اردوگاه را نشان می‌دهد حدود ۲۰ کیلومتر، و از دو راهی تا اردوگاه ۸ کیلومتر راه پیش رو است.
مختصات جغرافیایی (درجه) 28.607095° 61.077631°
امکانات و تجهیزات خوابگاه . پارکینگ ماشین. تجهیزات رفاهی
اردوگاه دره گل / قله تفتان (غربی)

دسترسی بعد از رد شدن از دره گل در مسیر دره در ارتفاع 2235 متری قبل از قله به پناهگاه غربی قله تفتان میرسید
مختصات جغرافیایی (درجه)
امکانات و تجهیزات
مختصات جغرافیایی (درجه) 28.599575° 61.112639°
امکانات و تجهیزات خوابگاه . تجهیزات رفاهی . سرویس بهداشتی .
پناهگاه تفتان / قله تفتان (غربی)
دسترسی

 استان فارس 

دسترسی
مختصات جغرافیایی (درجه)
امکانات و تجهیزات

 استان قزوین 

 استان قم

 استان کردستان

 استان کرمان

 استان کرمانشاه

 استان کهگیلویه و بویر احمد

 استان گلستان

 استان گیلان

 استان لرستان

 استان مرکزی

 استان هرمزگان 

 استان همدان 

 استان یزد 

Add a Comment

امتیاز بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *