ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

نام: قله جِمِرد
Jemerd peak
3350
متر (مبنی اندازه گیری با gps)
کشور : ایران
استان :مازندران
شهرستان : کلاردشت
نام محلی:   
 رشته کوه: البرز
​​​​​​​مشخصه :   
نصب تابلو:

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

36.485027° N51.034562° E

utm / wgs84 

39S

503095 m E
4037747 m N

نزدیک ترین پناهگاه : قرارگاه رودبارک

نزدیک ترین مرکز امداد : مراکز درمانی شهر کلاردشت

دسترسی به آب :

آنتن دهی موبایل : دارد

سختی مسیر صعود : سخت

پد نشست بالگرد امداد:

منابع : هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی کلاردشت