ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

نام: قله پسند کوه
Pasand kooh peak
​​​​​​
4000 متر (مبنی اندازه گیری با gps)
کشور : ایران
استان :مازندران
شهرستان : کلاردشت
نام محلی:   
 رشته کوه: البرز
​​​​​​​مشخصه :   
نصب تابلو:

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

36.403510° N
51.018745° E

utm / wgs84 

39S

501680 m E
4028705 m N

پناهگاه : وندار بن

نزدیک ترین مرکز امداد : مراکز درمانی شهر کلاردشت

دسترسی به آب :

آنتن دهی موبایل : دارد

سختی مسیر صعود : سخت

پد نشست بالگرد امداد:

منابع : هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی کلاردشت