ورود کاربران

جستجو
Close this search box.


View Larger Map


قرارگاه پلور / آمل

دسترسیمازندران. جاده هزار. شهر پلور. جاده فرعی به سمت سد لار بعد از پل .قرارگاه پلور / تلفن تماس :01143342803
مختصات جغرافیایی (درجه)35.846284°
52.060088°
امکانات و تجهیزاتخواب گاه . پارکینگ . سالن سنگ نوردی. فروش تجهیزات . فروش مواد خوراکی. هماهنگی با ماشین کوهستان .


View Larger Map

قرارگاه رینه / آمل

دسترسیمازندران. جاده هزار. جاده فرعی شهر رینه بعد از 5 کیلومتر قرارگاه رینه / تلفن تماس :
مختصات جغرافیایی (درجه)35.881231°
52.165895°
امکانات و تجهیزاتخواب گاه . فروش تجهیزات . فروش مواد خوراکی. هماهنگی با ماشین کوهستان .


View Larger Map

قرارگاه رودبارک / منطقه علم کوه

دسترسیجاده چالوس فرعی به سمت کلاردشت منطقه رودبارک /تلفن:01152642626 الی 9
مختصات جغرافیایی (درجه)36.473352°
51.097015°
امکانات و تجهیزاتخوابگاه . پارکینگ . سرویس بهداشتی. هماهنگی با ماشین کوهستان. تهیه بخشی از تجهیزات


View Larger Map

قرارگاه ون داربِن / منطقه علم کوه

دسترسیجاده چالوس فرعی به سمت کلاردشت منطقه رودبارک جاده خاکی به سمت علم کوه منطقه ون دار بِن /01152627244 و 51
مختصات جغرافیایی (درجه)36.429785°
51.036211°
امکانات و تجهیزاتخوابگاه . پارکینگ . سرویس بهداشتی. هماهنگی با ماشین کوهستان. تهیه بخشی از تجهیزاتView Larger Map

پناهگاه بارگاه سوم / جنوبی دماوند

دسترسیمسیر صعود جنوبی قله دماوند ارتفاع 4230 متر / تلفن تماس :ندارد
مختصات جغرافیایی (درجه)35.931303°
52.108866°
امکانات و تجهیزاتفقط از خرداد تا آخر شهریور =اتاق مجزا. اجاره تخت گنجایش 50 نفر . بوفه .پد نشست هلکوپتر امداد / در زمستان =درب پناهگاه بسته است و قبل از صعود باید با فدراسیون و یا قرار گاه پلور هماهنگ کرده باشید .


View Larger Map

جانپناه گوسفند سرا / جنوبی دماوند

دسترسیمازندران. جاده هزار. جاده کوهستانی رینه به پلور .جاده فرعی خاکی / تلفن تماس :ندارد
مختصات جغرافیایی (درجه)35.901807°
52.109518°
امکانات و تجهیزاتاتاق استراحت . سرویس بهداشتی


View Larger Map

جانپناه تخت فریدون / شمال شرقی دماوند

دسترسیمسیر شمال شرقی قله دماوند بعد از گردنه سر به منطقه سبز لش رسیده و بعد از مسیر سنگ لاخی ارتفاع 4390 متری به پناهگاه میرسید
مختصات جغرافیایی (درجه)35.966525°
52.134100°
امکانات و تجهیزاتاتاق استراحت . پنل خورشیدی . روشنایی تا ساعاتی از شبView Larger Map

جانپناه 4000 / شمالی قله دماوند

دسترسیمسیر شمالی قله دماوند از مسیر روستای ناندل بعد از سنگ بزرگ بر روی تیغه شمالی قله ارتفاع 4000 متر / تلفن تماس :ندارد
مختصات جغرافیایی (درجه)35.978278°
52.111231°
امکانات و تجهیزاتاتاق استراحت . پنل خورشیدی . روشنایی تا ساعاتی از شب


View Larger Map

جانپناه فلزی 5000 / شمالی قله دماوند

دسترسیمسیر شمالی قله دماوند از مسیر روستای ناندل بعد از سنگ بزرگ و عبور از جانپناه 400 روی تیغه شمالی قله ارتفاع 4650 متر
مختصات جغرافیایی (درجه)35.968214°
52.114461°
امکانات و تجهیزاتاتاق استراحت . پنل خورشیدی . روشنایی تا ساعاتی از شب


View Larger Map

پناهگاه سیمرغ / غربی قله دماوند

دسترسی28 کیلومتری جاده پلور به سد لار 4 کیلومتری بعد از پارکینگ مسیر در یال غربی قله ارتفاع 4200 متری
مختصات جغرافیایی (درجه)35.956471°
52.082483°
امکانات و تجهیزاتاتاق استراحت . پنل خورشیدی . روشنایی تا ساعاتی از شب. سرویس بهداشتی


View Larger Map

پناهگاه سرچال / منطقه علم کوه

دسترسیاز قرارگاه ونداربن از طریق پاکوب به سمت غرب از طریق داخل دره
مختصات جغرافیایی (درجه)36.405426°
50.981881°
امکانات و تجهیزاتدو اتاق با دو طبقه تخت . تحت پوشش آنتن دهی موبایل . پنل خورشیدی .


View Larger Map

جانپناه خرسان / منطقه علم کوه

دسترسیاز قله علم کوه از طریق یال غربی حدود 700 متر پیمایش به جانپناه خرسان در ارتفاع 4665 متری خواهید رسید
مختصات جغرافیایی (درجه)36.373325°
50.956005°
امکانات و تجهیزاتجانپناه در برابر باد و بارش . هیچ امکاناتی ندارد.


View Larger Map

جانپناه سیاه سنگ / منطقه علم کوه

دسترسیجانپناه فلزی سیاه سنگ در ارتفاع 4550 متری بر روی یال . مابین قله سیاه سنگ و قله شاخک
مختصات جغرافیایی (درجه)36.372782°
50.973200°
امکانات و تجهیزاتجانپناه در برابر باد و بارش . هیچ امکاناتی ندارد.


View Larger Map

جانپناه ارفه کوه / منطقه سوادکوه

دسترسیجانپناه ارفه کوه بر روی قله ارفه کوه در ارتفاع 2720 متری قرار دارد . در قسمت جنوب آن روستای ارفه ده و جاده فیروز کوه قرار دارد
مختصات جغرافیایی (درجه)35.999135°
52.991218°
امکانات و تجهیزاتجانپناه در برابر باد و بارش .