ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

(دوی کوهستان )

مشخصه فنی مسابقه

طول مسیر 19.3 کیلومتر
کمترین ارتفاع مسیر1608 متر
بیشترین ارتفاع 2562 متر
بیشترین شیب مسیر
کمترین شیب مسیر
نقطه شروع مسیر N36.39332° E51.60357°
محل ثبت نام مسابقه
http://mazandclimbing.ir

دریافت فایل جی پی اس مسیر