ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

نام: قله چاکوه
cha kooh peak
3070
متر (مبنی اندازه گیری با gps)
کشور : ایران
استان :مازندران
شهرستان : کلاردشت
نام محلی:   
 رشته کوه: البرز
​​​​​​​مشخصه :   
نصب تابلو:

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

36.438883° N
51.099545° E

utm / wgs84 

39S

508921 m E
4032633 m N

نزدیک ترین پناهگاه : قرارگاه رودبارک در شمال قله

نزدیک ترین مرکز امداد : مراکز درمانی شهر کلاردشت

دسترسی به آب :

آنتن دهی موبایل : دارد

سختی مسیر صعود :

پد نشست بالگرد امداد:

منابع : هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی کلاردشت