ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

کوه نوردی

نوع فعالیت: کوه نوردی

استان: آذربایجان شرقی

مسافت: 9.2 km

نوع صعود : تابستانه

میزان سختی: بسیار دشوار

نوع فعالیت: کوه نوردی

استان: آذربایجان شرقی

مسافت: 8.2 km

نوع صعود : تابستانه

میزان سختی: بسیار دشوار

نوع فعالیت: کوه نوردی

استان: آذربایجان شرقی

مسافت: 6.8 km

نوع صعود : تابستانه

میزان سختی: بسیار دشوار