ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

نام: گرد کوه
Gerd kooh peak
​​​​​​​
ارتفاع: 3038 متر
کشور : ایران
استان : مازندران
شهرستان : تنکابن
نام محلی:    
 رشته کوه: البرز غربی 
​​​​​​​مشخصه :   

باکس امداد: ندارد

آنتن دهی تلفن همراه: دارد


نصب تابلو: هیات کوهنوردی شهرستان تنکابن

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

36.663333° N
50.688666° E

utm / wgs84 

39s

472177 m E
4057571 m N

تماس امداد: 112 sos


View Larger Map

منبع اطلاعات :

هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان تنکابن