ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

نام: برف انبار
Barfanbar peak
ارتفاع: 3186 متر
کشور : ایران
استان : قم
شهرستان : 
نام محلی:   
 رشته کوه: 
​​​​​​​مشخصه :چکاد استان قم
نصب تابلو:   

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

34.197750° N
50.879729° E

utm / wgs84

  39 S
488920 m E
3784090 m N


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *