ورود کاربران

جستجو
Close this search box.

نام: قله پرآو
Paraw peak
ارتفاع: 3405 متر
کشور : ایران
استان : کرمانشاه 
شهرستان : کرمانشاه
نام محلی:   
 رشته کوه: زاگرس
​​​​​​​مشخصه :چکاد استان کرمانشاه
نصب تابلو:            

​​​مختصات جغرافیایی قله /درجه

34.418113° N
47.243272° E

utm / wgs84 

38 S
706160 m E
3810799 m N


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *